PROBY

 

Her ligger endelig rapport med vedlegg fra PROBY-prosjektet.

Tittel       Forfatter       Dato
         
PROBY Hovedrapport    Alexander Smidt Olsen, Ole Jermstad og Linda Sunde Eriksen    30.6.2013
         
Vedlegg 1 - Litteraturstudie        
         
Vedlegg 2 - Eksempel på prosjekteringsmetode        
         
Vedlegg 3 - Prosjekteringsportal