Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=36

Go to Prosjekt Norge

Close

Forskningsprosjekter tilknyttet Norsk senter for prosjektledelse

Norsk senter for prosjektledelse har stor fokus på forskning som virkemiddel for å samle eksisterende og utvikle ny kompetanse innen prosjektledelse og prosjektet som arbeidsform. Vi har et stort spekter av forskjellige prosjekter tilknyttet senterets arena, og nedenfor har vi presentert en liste over de prosjektene som er under gjennomføring eller som er gjennomført. Du kan finne mer informasjon om de fleste av prosjektene ved å følge hver enkelt link i tabellen.

ID

PROSJEKTNAVN

STATUS

Webside
P043 Offshoring i partnerskap Pågår  
P042 Forprosjekt: Kortere gjennomføringstid Avsluttet  
P041 European Project Management North and South Avsluttet  
P040 Utvikling av web-baserte verktøy Avsluttet  
P039 Organisering av store offentlige bygg og anleggsprosjekter i perioden 2000-2010 Pågår  
P038 Prosjekteringsprosessen i bygg og anlegg Avsluttet  
P037 PPM in Practice Pågår  
P036 Estimering, budsjettering og økonomistyring Avsluttet  
P035 Governance, Trust and Ethics Avsluttet  
P034 Prosjektsamfunnet II Avsluttet  
P033 Relasjonene prosjekteier - prosjektleder

Avsluttet

 
P032

Early warning signs in complex projects

Avsluttet  
P031 Agile metoder innen prosjektledelse Avsluttet  
P030 Globale prosjekter Terminert  
P029

Ny ISO-standard innen prosjektledelse

Fullført  
P028 Prosjektsamfunnet Avsluttet  
P027 Utvikling og evaluering av samspillmodellen Avsluttet  
P026 ProsjektWiki Avsluttet  
P025 Praktisk usikkerhetsstyring Avsluttet www.nsp.ntnu.no/PUS
P024 Prosjekteier og usikkerhetshåndtering (forprosjekt) Avsluttet  
P023 Effektiv usikkerhetsstyring (forprosjekt) Avsluttet  
P022 Erfaringsoverføring og personellutvikling Avsluttet  
P021 Organisatoriske utfordringer ved digitalisering av verdikjeder i olje- og gassbransjen

Avsluttet

www.ord.sintef.no
P020 Usikkerhetsanalyser Avsluttet  
P019 OPS i byggeprosjekter Avsluttet www.ops-portalen.net
P018 Styring mot gevinst II Terminert  
P017 Organisering av prosjektkontor i større organisasjoner Avsluttet  
P016 Teamsammensetning og teamutvikling i prosjekter Avsluttet  
P015 Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning i prosjekter Avsluttet  
P014 Usikkerhetsanalyser som læringsarena Avsluttet  
P013 Implementering av prosjektbasert ledelse Avsluttet  
P012 Oppstart og avslutning av prosjekter Avsluttet  
P011 Styring mot gevinst Avsluttet  
P010 Produktivitet og logistikk i bygg- og anleggsprosjekter Avsluttet  
P009 Kompetanseaspektet i prosjekter Avsluttet  
P008 Arbeidsmiljø og utbrenthet i prosjekter Avsluttet  
P007 Praktiske virtuelle prosjektorganisasjoner Avsluttet  
P006 Kontraktsstandard for IT-vedlikeholdsprosjekter Avsluttet  
P005 Praktisk prosjektstyring Avsluttet  
P004 BONUS-prosjektet: Tidligfase og usikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen Avsluttet  
P003 Håndtering av prosjektets interessenter Avsluttet  
P002 Virtuelle prosjektorganisasjoner Avsluttet  
P001 Management by projects Avsluttet