Presentasjoner

 

Tittel   Forfatter    Dato    Kommentar
             
Prosjekteringsledelse - ansvar og arbeidsoppgaver   Grete Bergly, Multiconsult   17.11.2009   Tekna / NITO samling
             
Nødvendig kompoetanse for prosjekterende, prosjekteringsledere og prosjektledere for miljøriktog prosjektering av bygninger   Byggmiljø   8/2009, rev 10/2010 /Tek 10)   Byggenæringens miljøsekretæriat
             
Byggekostnadsprogrammet generelt og kunnskapsringen spesielt   Siri Legernes, adm.dir. RIF       Byggekostnadsprogrammet 
             
God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv infomasjonslogistikk   Lars Chr Christensen, multiBIM as    4.1.2012    Kursdagene NTNU
             
God prosjekteringsledelse - kontrakter   Taale Arstad, Faveo   9/2011     
             
Byggekostnadsprogrammet: Hvordan unngå prosjekteringsfeil   Endre Grimsmo, Cowi AS   26.9.2011   Temadag NSP 2011
             
Fremtidens prosjektering - fra et prosjektledersperspektiv   Kaare Kleven, Sweco    26.9.2011   Temadag NSP 2011
             
Forventninger og krav fra byggherren i fremtidens prosjekteringsprosess   Linda Sunde Eriksen   26.9.2011   Temadag NSP 2011
             
Prosjekteringsprosess i byggeprosjekter (PROBY). Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP   Alexander Smidt Olsen, Metier    26.9.2011   Temadag NSP 2011
             
Prosjektstyring mot byggekontrakt   Rune Hovda   26.9.2011   Temadag NSP 2011
             
Prestasjonsmålinger i prosjektering   Kai Haakon Kristensen, NTNU/Skanska    26.9.2011    Temadag NSP 2011
             
Byggekostnadsprogrammet: Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet Bygging. Erfaringer med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav       Endre Grimsmo, Cowi   26.9.2011   Temadag NSP 2011
             
Fremragende kunnskap trenger fremragende ledelse - Hvordan ser prosjekteringsledelse i ypperste klasse ut og hvor utvikles den?   Erik Østby-Deglum   06.11.2012   BM-dagen, NTNU
             
Virtual Design and Construction   Martin Fischer