Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=350

Go to Prosjekt Norge

Close

Tenketank Prosjektledelse

Tenketanken tar prosjektledelsens perspektiv og vil fokusere på ledelse og styring av prosjektet mot definerte mål innenfor avtalte rammer.

Aktuelle tema innen tenketanken Prosjektledelse kan være:
 

  • Modeller for kost-/nyttevurderinger og forventet gevinstrealisering
  • Grensesnitt prosjekt vs. Linjeorganisasjon – effektiv deling og styring av ressursene
  • Effektiv endringskontroll og kontrakstyring i prosjektet
  • Samarbeide med prosjekteier og styringsgruppen

Dataforeningen har tatt initiativet til denne tenketanken.

 

Kontaktperson

Har du lyst til å engasjere deg i denne tenketanken/fokusgruppen? Ta kontakt med: 
Kristian Andreas Mayer, kristian-andreas.mayer@capgemini.com, 476 05 979