Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=349

Go to Prosjekt Norge

Close

Tenketank Programstyring

Tenketanken vil fokusere på hvordan man fra et programleder perspektiv hensiktsmessig splitter opp en stor oppgave i parallelle eller suksessive prosjekter som sammen sikrer måloppnåelse og hvordan oppfølgingen av og koordineringen mellom prosjektene gjøres.

Aktuelle tema innen tenketanken Programstyring kan være:
 

  • Hvorfor trenger vi programstyring?
  • Hva skiller programstyring fra prosjekt- og porteføljestyring?
  • Håndtering av prosjekteier og styringsgrupper
  • Påvirkning på - og fra governance modellen i virksomheten.
  • Utveksle erfaringer med praktisk Programstyring i bedrifter og virksomheter.
  • Forholdet mellom Programledelsen og PMO.

Dataforeningen har tatt initiativ til å danne denne tenketanken.
 

Kontaktperson

Har du lyst til å engasjere deg i denne tenketanken/fokusgruppen? Ta kontakt med: 
Jan Eivind Malmo, jan-eivind.malmo@capgemini.com, 906 63 916.