Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=348

Go to Prosjekt Norge

Close

Tenketank Porteføljestyring

I denne tenketanken vil vi ha fokus på prosjekteierskap, etablering av og styring av prosjektporteføljer. Inkludert mekanismer for å kvalifisere prosjekter, følge opp porteføljen av planlagte og initierte prosjekter, samt sikre gevinster av prosjektinvesteringene.

Aktuelle tema innen tenketanken Porteføljestyring kan være:
 

  • Utveksle informasjon om metodikk, kurs, sertifiseringer etc.
  • Utveksle erfaringer med praktisk porteføljestyring i bedrifter og virksomheter, hvilke modeller er i bruk og hva egner seg best til hva
  • Modeller for kost-/nyttevurderinger
  • Gevinstrealiseringsplanlegging og gjennomføring
  • Grensesnitt prosjekt vs. linjeorganisasjon
  • Prosjekteierskap
  • Endringsledelse


Dataforeningen er opptatt av å synliggjøre gevinstene av de store investeringene som gjøres på IKT-siden. Og man vurderer hvordan man kan få frem i lyset alle de sunne og gode investeringene. En mulig oppgave for tenketanken er på vegne av bransjen å definere et meter for måling av IKT-investeringer og f.eks gjøre en årlig evaluering av prosjekter ut fra et slikt perspektiv.

 

Kontaktperson

Har du lyst til å engasjere deg i denne tenketanken/fokusgruppen? Ta kontakt med: 
Stein Rasmussen, telefon 91341555, e-post: str@promis.no