Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=346

Go to Prosjekt Norge

Close

Faglige fokusgrupper

Norsk senter for prosjektledelse ønsker å tilby våre medlemsorganisasjoner en arena hvor deres ansatte kan møtes på tvers av organisasjonsgrenser for å dele erfaringer, utvikle ny kunnskap, videreutvikle ideer, jobbe med tematiske problemstillinger, osv. tilknyttet prosjektfaget. Arenaen skal være uformell i karakter og den skal drives av deltagerne selv. 

Denne arenaen består av ulike fokusgrupper som jobber med faglige problemstillinger knyttet til prosjektfaget. Foksugruppene bestemmer selv hva de skal jobbe med og hvordan de skal jobbe sammen.

Norsk senter for prosjektledelse har innledet et samarbeid med Dataforeningen, som har etablert et sett med "tenketanker". Her vil senterets medlemmer få mulighet til å være med.

 

Aktive fokusgrupper/tenketanker

Nedenfor finner du en oversikt over de fokusgruppene/tenketankene som er aktive. Du finner også mer informasjon om hver enkelt tenketank.

Ta kontakt med den ansvarlige for å få invitasjon til å være med i gruppen eller tenketanken. 

Tema Ansvarlig
Tenketank Porteføljestyring Stein Rasmussen
Dataforeningen i samarbeid med Senteret. 
Tenketank Programstyring Jan Eivind Malmo
Dataforeningen i samarbeid med Senteret. 
Tenketank Prosjektledelse Kristian Andreas Mayer
Dataforeningen i samarbeid med Senteret. 
CIIs Community of Practice: Risk Management  Prof. Bjørn Andersen, NTNU

Lyst til å opprette en ny fokusgruppe? 

Vi søker etter ildsjeler som vil ta et ansvar for å etablere fremtidige fokusgrupper. Har du et tema som du brenner for og gjerne vil ta ansvar for? Ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon.