Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=345

Go to Prosjekt Norge

Close

F007- Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Fullt navn:
 

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Prosjektleder:
 

Jan Alexander Langlo 

Prosjektmedarbeidere:

Ole Jonny Klakegg

Jon Lereim
 

Deltagende organisasjoner:

Statsbygg

Statoil

OPAK 

Maja Teknobygg
 

Åpent for flere interesserte organisasjoner

Prosjektperiode:
 

2012 

Målsetninger/formål:

Dette er et forprosjekt som skal arbeide for å få på plass et større forskningsprosjekt rettet mot temaet "kortere gjennomføringstid i prosjekter".
 

Leveranser:

Etablere et forskningsprosjekt innen temaet "Kortere gjennomføringstid i prosjekter før sommeren 2012. 

En mer detaljert beskrivelse av prosjektforslaget. 
 

Webside:
 

 

Kontakt:

Jan Alexander Langlo, jan.a.langlo@sintef.no