Frister og betingelser

Her er en samlet oversikt over ulike frister og betingelser som gjelder for Prosjekt 2012.

Påmelding

Påmelding skjer via konferansens hjemmeside. Du kan velge å betale med kredittkort eller å få faktura. Bekreftelse på påmelding vil bli sendt ut fra vårt sekretariat. Påmelding er bindende.

Avbestilling

Ved avmelding/forfall innen mandag 1. oktober refunderes avgiften, fratrukket et gebyr på kr. 500,-. Ingen refusjon ved senere avmelding. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker fra samme firma. Ved uteblivelse refunderes ikke avgiften.

Alle spørsmål vedrørende din påmelding, endringer i påmelding, overdragelser eller avmeldinger må gå til Dataforeningens servicekontor v/ prosjektkonsulent Torill Schøyen som nås på e-post: torill.schoyen@dataforeningen.no eller telefon 22 36 48 92 direkte.