Om Prosjekt 2012 -
Årets prosjektkonferanse

Årets prosjektkonferanse, Prosjekt 2012, er den største prosjektfaglige konferansen i Norge. Dette er en konferanse som gjennomføres hvert år, og konferansen samler normalt flere hundre prosjektledere og "prosjektmennesker" til erfaringsutveksling og relasjonsbygging.

Snart 20 års erfaring

Konferansen ble første gang gjennomført i 1994, da under navnet "Prosjektstyringsforum". I 2000 skiftet konferansen navn til Prosjekt 2000, mens den i 1998 og 2003 ble gjennomført under navnet Nordnet, da i samarbeid med de andre nordiske prosjektforeningene. I år er det 18. gang konferansen gjennomføres, og det kan vel kalles en suksesshistorie!

Godt forankret i det prosjektfaglige miljøet

Norsk senter for prosjektledelse er eier av konferansen, og de siste årene har konferansen blitt gjennomført som et likeverdig samarbeid mellom Senteret og Dataforeningen. Dette er i tråd med Senterets formål om å samle alle gode krefter innen prosjektfaget og sikre et nasjonalt kompetanseløft innen prosjektledese.

Konferansen blir gjennomført på dugnad og har ingen målsetninger om å gå med stort overskudd. Det som blir generert av oveskudd går rett inn til finansiering av andre nettverksaktiviteter og kunnskapsarbeid. Konferansen er dermed god forankret i det prosjektfaglige miljøet, og er også en viktig møteplass og arena hvor denne forankringen fornyes og forsterkes hvert år.

"Vi tar pulsen på prosjektfaget!"

Konferansens motto har alltid vært "Vi tar pulsen på prosjektfaget!" Dette betyr at vi har ambisjoner om å kunne presentere de aller nyeste trendene og de nyeste erfaringene. Videre betyr det at vi ønsker å være i forkant av den utviklingen som praktikerne opplever i sin hverdag. Ved å være med på konferansen skal deltagerne få med seg nyttige innspill og kunnskap som de kan omsette til utvikling av prosjektprosessene i egen organisasjon.

Velkommen og velbekomme!