Prosjektmetoder - tradisjon vs. innovasjon

 

Program

Tid Tema Foredragsholder
Plenumsaktiviteter
10.30 - 11.00

Smidig prosjektgjennomføring - hvilken rolle får prosjektlederen?

Foredraget fokuserer på hvordan prinsipper for god prosjektstyring kan kombineres med smidige prinsipper samt prosjektlederens rolle i forhold til produkteier, selvstyrte team og scrum-master.

Siri Sundby
PROMIS 

11.15 - 11.45

Måling av fremdrift i smidige prosjekter

Foredraget demonstrerer hvordan man kan sette opp måling av fremdrift med utgangspunkt i en produktkø og statusen til hvert element i køen. Denne tilnærmingen er benyttet med suksess i store offentlige IT-prosjekter de siste årene.

Kjetil Strand
PROMIS 

12.00 - 12.30

Lønnsomhetsestimering

Teknikker for nyttevurdering som kopler smidige metoder med tradisjonell lønnsomhetsanalyse

Hans Christian Benestad
EXPERTWARE AS 

Lunsj
13.30 - 14.00

Ledelse av IT-prosjekter basert på en partnerbasert tilnærming

I dette foredraget vil BHC behandle problemstillinger som særlig oppstår i prosjektet som preges av betydelig innslag av intellektuelle leveranser og der sluttresultatet inneholder elementer av innovasjon.

Bo Hjort Christensen
Handelshøyskolen BI 

 14.15 - 14.45

Høytpresterende team - Hvordan får du det til?

I dette foredraget deles noen av forutsetninger for å oppnå høytpresterende team, samtidig som det reflekteres omkring noen av de viktigste teoriene bak slike team. 

Terje Thorsen
Capgemini Norge AS

Max Herner
Capgemini Norge AS 

Pause og plenumsaktiviteter