Ledelse av ekstraordinære prosjekter

 

Program

Tid Tema Foredragsholder
Plenumsaktiviteter
10.30 - 11.45 Kulturforskjeller i internasjonale prosjekter - utfordringer og fordeler

Johan Grieg Alberts
diskusjonsleder
Metier AS

Bjørn Christian Nørbech
KULTURTOLK

Wenche Snell
Telenor 

12.00 - 12.30

Modenhet i bruk av programstyring i norske offentlige og private virksomheter

Morten Skodbo
Rambøll 

Lunsj
13.30 - 14.00

Fjorden, byen og operaen. 
En evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv 

Erik Whist
Scanteam 

 14.15 - 14.45

Hardangerprosjektet

Bygging av 420 kV kraftledning fra Eidfjord til Samnanger

Steinar Bygdås
Statnett 

Pause og plenumsaktiviteter