Den kreative prosjektlederen og kreativitet i prosjektarbeid

 

Program

Tid Tema Foredragsholder
Plenumsaktiviteter
10.30 - 11.00

Planning for creativity

Is creativity something that happens ad hoc and accidentally or can you actually plan for creativity in your project?

Kim van Oorschot
Førsteamanuensis, Ph.D
Handelshøyskolen BI

11.15 - 11.45

Improvisasjon i prosjektledelse

Kompleksitet setter sitt preg på ethvert prosjekt i større eller mindre grad. Dette skaper både hindre og muligheter med tanke på blant annet planlegging, kommunikasjon og gjennomføring. Én måte å takle kompleksitet i prosjekter på er ved hjelp av improvisasjon - ikke som et alternativ til forberedelse eller prosjektverktøy - men som en måte å gjøre om forberedelse og verktøy til klok og effektiv handling. Improvisasjon er ikke unntaket i prosjektledelse, men regelen. Via improvisasjon kan prosjektlederen transformere kompleksitet til struktur og effektiv handling. Improvisasjon er kreativitet i praktisk utfoldelse, og er en av prosjektlederens mest viktige kapasiteter. 

Erlend Dehlin
Førsteamanuensis, Ph.D
Høgskolen i Sør-Trøndelag

12.00 - 12.30

Prosjektlederrollen: Hvordan motivere

Trenger vi kreativitet i prosjektledelse? Når og hvorfor? Og hva gjør vi da?
Foredraget vil si litt om hvordan prosjektfaget har endret seg og hva det krever. Som følge av dette litt om hvordan man kan bygge et team som også dekker behovet for kreativitet og hvilke arenaer man kan skape for å holde fokus på dette gjennom prosjektet.

Catherine Janson
Devoteam daVinci

Lunsj
13.30 - 14.00

Fast Track to Stakeholder Management - Using serious games as learning method in project management

Presentation of the TARGET results aimed at rapid competence development in project management.

Manuel Oliviera
Senior prosjektleder, Ph.D SINTEF Teknologiledelse

 14.15 - 14.45

Prosjektledelse i det fysiske og virtuelle prosjektrom

Prosjektarbeid skapes i ulike fysiske og virtuelle prosjektrom. Tradisjonelt har mange prosjektmiljøer valgt å plassere administrasjonen fysisk tett på der produksjonen skjer, som i for eksempel byggebransjen og filmbransjen. Praksis i dag er varierende, men det utbredte er at det virtuelle prosjektrom har tatt over for det fysiske prosjektrom. Her presenteres ulike faglige perspektiver en prosjektleder kan forholde seg til når det gjelder valg av prosjektrom. 

Donatella De Paoli
Førsteamanuensis, dr. oecon
Handelshøyskolen BI

Pause og plenumsaktiviteter