Omstilling gjennom prosjekter

 

Program

Tid Tema Foredragsholder
Plenumsaktiviteter
10.30 - 11.00

En praktisk tilnærming til gevinstrealisering

En engasjert og entusiastisk foredragsholder tar deg med på en reise i endringsledelse, virksomhets og prosessutvikling, samt mål og resultatoppfølging.
Din forståelse av ”gevinstrealisering” blir aldri det samme som før - etter dette foredraget. Foredraget inneholder praktiske og enkle råd for å lykkes med å ta ut effektene av tiltakene.

Knut Hellwege
Helse Sør-Øst RHF

11.15 - 11.45

 

Halvdan Brustad
Direktør offshore vindkraftutbygging i Statoil

12.00 - 12.30

Omstilling i store offentlige organisasjoner

Pensjonsprogrammet vant nylig den internasjonale prisen Computerworld Honours 2012 for beste program innen kategorien Human Services. Det var over 500 prosjekter som var nominert. Fra juryens begrunnelse finner man blant annet: « I hjertet av dette nye systemet ligger den brukervennlige, one-stop selvbetjeningsportalen «Din pensjon». … Systemet er verdens eneste løsning med en ende-til-ende automatisert prosess som kan samle brukerinformasjon, beregne ytelser, behandle fullstendige søknader, innvilge pensjon, produsere brev til bruker og aktivere betalingstransaksjoner på sekunder.»

Foredraget fokuserer på de viktigste utfordringene ved innføring av pensjonsreformen. En hel sentralt strategi var etablering av selvbetjeningsløsningen og automatisering av saksbehandlingen.

Pensjonsprogrammet er det største IKT-/omstillingsprogrammet som er gjennomført de senere årene med en budsjettramme på i underkant av 3 mrd.

Stein Tore Rasmussen
PROMIS

Jorun Kongerud
NAV 

Lunsj
13.30 - 14.00

Teknologistyring - rammeverk og metode

Offentlig sektor har for tiden et fokus på harmonisering og standardisering av virksomhetsprosesser og systemer. Virksomhetsarkitektur er et viktig verktøy for å kunne lykkes med dette i store virksomheter - og blir tatt i bruk i stadig større grad i offentlig sektor. Dette gjelder ikke minst i helsesektoren. Foredraget vil presentere fagområdet virksomhetsarkitektur ut fra hva som er viktig å vite for en prosjektleder, inklusiv en runde innom rammeverk og metodikk.

Øyvind Aassve
Oslo Universitetssykehus

14.15 - 14.45 

Prosjekteierstyring

Fordraget setter søkelys på anvendte metoder for prosjekteierstyring, og hvordan metoder og prosesser kan brukes som ledelsesverktøy og dermed bidra til gode prosjektleveranser ved blant annet bedre måloppnåelse og gevinstrealisering. Utfordringer ved innføring av prosjekteierstyring i store statlige organisajoner blir også behandlet i foredraget.

Svein Nordstrand
Jernbaneverket 

Pause og plenumsaktiviteter