Bruk av sosiale medier på Prosjekt 2011

Arrangørene av konferansen ønsker å teste ut bruk av sosiale medier som en del av hvert enkelt foredrag. Vi ønsker å gjøre det mulig for deltagere å stille spørsmål via Facebook og Twitter. På denne måten ønsker vi å oppnå tre ting:

  • Du som deltager kan skrive ned spørsmålene med en gang (slik at du ikke glemmer de) og dele de med andre deltagere.
  • Ordstyrer kan eventuelt bruke disse spørsmålene under diskusjonen etter hvert foredrag.
  • Foredragsholder kan gå inn på Facebook og Twitter i etterkant av foredraget og svare på alle de spørsmålene som hun/han ikke fikk tid til å svare på. Dette gjør det også mulig å fortsette diskusjonen i etterkant av foredraget, som en tjeneste både til foredragsholder og deltagere.

Vi ønsker med andre ord å teste om sosiale medier kan bidra til økt læring hos deltagerne og foredragsholderne.

For å være sikker på at kommunikasjonen blir riktig, har vi etablert et sett av regler og koder som kan brukes. Nedenfor følger en oppskrift for hvordan man kan bruke sosiale medier på konferansen.

Bruk av Facebook

Her finner du vår Facebook-side - Facebook.com/Prosjekt2011

Publikum som stiller spørsmål via Facebook-siden vår må opplyse om hvilken strøm de refererer til. Om spørsmålet ikke gjelder foredraget som holdes i det tidspunktet spørsmålet stilles, må foredrag også spesifiseres.

Bruk av Twitter

Her finner du vår Twitter-profil - Twitter.com/Prosjekt2011

Spørsmål bør stilles i samme tidsrom som foredraget er satt opp. For å skille mellom strømmene må publikum benytte følgende hashtags:

Plenum - #p2011p
Strøm 1 - #p2011s1
Strøm 2 - #p2011s2
Strøm 3 - #p2011s3
Strøm 4 - #p2011s4
Strøm 5 - #p2011s5

Generell prat om konferansen på Twitter merkes med #Prosjekt2011.