Ingar Brauti

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Bedriftsrådgiver/siv.ing., Fornebu Consulting AS

E-post:

Mobil:

ingar.brauti@fornebuconsulting.com

91140049

Om foredragsholderen:

Ingar Brauti har jobbet med linje og prosjektledelse av kritiske og synlige IKT prosjekter i hele sin karriere. Samtidig har han engasjert seg i utvikling og anvendelse av standarder for å sikre pålitelige systemer. Denne bakgrunnen gjør ham til en etterspurt rådgiver innen etablering, gjennomføring og revisjon av sammensatte prosjekter. Hans erfaring bidrar til å sikre forutsigbarhet og struktur, og hans evner som lagspiller og motivator gjør at han er en brobygger mellom ulike fagmiljøer. Han er Autorisert konsulent (Registered Consultant) av APMG/ OGC og kan utføre akkrediterte modenhetsmålinger (M3P3)

Hva betyr modenhet i prosjekt, program og portefølje? P3M3

Om foredraget:

ET KONSISTENT OG PRAKTISK VERKTØY FOR MODENHETMÅLINGER (P3M3) KAN SIKRE RIKTIGE FORBEDRINGER. Både uformelle og akkrediterte modenhetsmålinger er gjerne grunnlaget i en bevisstgjøring av hvor man befinner seg på en anerkjent modenhetsskala. En oversikt over sterke og svake sider bidrar til å identifisere forbedringsområder.