Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=31

Go to Prosjekt Norge

Close

Æresmedlemmer

Æresmedlemskap i Norsk senter for prosjektledelse er en hedersbevisning som deles ut til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for det prosjektfaglige miljøet i Norge. Det er også et krav at denne innsatsen skal ha bidratt til realisering av Norsk senter for prosjektledelse og den virksomheten som senteret står for.

Æresmedlemskap tildeles enkeltpersoner fra industri, forvaltning eller akademia som har vært en sentral ressurs i senterets aktiviteter over lengre tid. Videre skal kandidaten ha utmerket seg ved ekstraordinær innsats for å bygge et samlet, felles og sterkt norsk fagmiljø innen prosjektledelse.

Til høyre ser du en samlet oversikt over senterets æresmedlemmer.