Helge Marheim

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Senior Project Manager, Telenor Norge

E-post:

Mobil:

helge.marheim@telenor.com

95024260

Om foredragsholderen:

Helge Marheim har jobbet med prosjektledelse i 20 år, de siste 11 i Telenor. I Telenor Norge er Helge fagansvarlig for risikostyring og metode, og har bl.a. utviklet «helsesjekk» som konsept i samarbeid med NSP. Primærfokus de siste årene har vært eierstyring av prosjekt, program og portefølje.

Føl pulsen på prosjektet, enkelt verktøy for å få input til risikostyring

Om foredraget:

NSP har etablert et verktøy med tilhørende støtte for helsesjekk i prosjekt - på en enkel måte får du input til risikostyring ved å monitorere prosjektgruppens vurdering av sentrale forhold i prosjektet. Det er tilnærmet gratis - det er lett tilgjengelig og det gir effekt - utprøvd i en stor prosjektbedrift i flere år - hva er det - hva gjør det? Men selvfølgelig også: Hva er det det ikke gjør og hvilke svakheter har det.