Inger Bergman

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Doktorand och Senior Consultant

E-post:

Telefon:

inger.bergman@semcon.com

+46 73684 0773

 

Om foredragsholderen:

Jag har arbetat med standardisering inom projektledning sedan tidigt 90-tal då jag var med och utvecklade PROPS (senare XLPM) först på Ericsson, sedan på Semcon. Jag har arbetat med mognadsmätning av projekt-orienterade företag, med att stötta projektkontor, implementera projektportföljstyrning inom olika branscher och verksamheter. Sedan ett par år är jag inskriven som industridoktorand på CHalmers tekniksa högskola där jag forskar på hur projektverksamheten på Ericsson institutionaliserats och standardiserats och vad som varit  drivkraften i denna utveckling.

Agila projekt - ett nytt sätt att standardisera

Om foredraget:

Vad är standardisering av projekt och projektverksamhet inom ett företag, och vad fyller den för behov? Och vilka är drivkrafterna bakom denna utveckling? Finns det någon motsättning mot agila utvecklingsmetoder och standardisering, eller är de i själva verket bara ett nytt kapitel i historien om projektens institutionalisering inom företagen.