Vidar Sem

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Manager, Metier AS

E-post:

Mobil:

LinkedIn:

vidar.sem@metier.no

+4793209306

Vidar Sem

Om foredragsholderen:

Vidar Sem arbeider som kvalitetssikrer og prosjektrådgiver i Metier AS. Han har tidligere bakgrunn som prosjekleder for ikt utviklingsprosjekter i offentlig sektor og som kvalitetssikrer og disiplinansvarlig i industriprosjekter. Han er "Prince2 registrated trainer" og holder jevnlig kurs i prosjektledelse.

"Skreddersøm" av prosjektledelsesmetode - hvorfor er det viktig og hva innebærer det?

Om foredraget:

Prince2 brukes uansett prosjektstørrelse, kompleksistet og omgivelse. Et virkemiddel for å sikre optimal bruk av P2 er skreddersøm. Dette er tilpasning i forhold til utfordringer ved det enkelte prosjekt. Målet er å bruke et omfang av prosjektledelse som ikke overbelaster prosjektet, men som gir et hensiktsmessig kontrollnivå. I praktiske eksempler blir skreddersøm belyst og vist mhht hvordan det bidrar til økt presisjon og kvalitet i planlegging, og styring - samtidig som ressursbruk til prosjektledelse reduseres.