Hanne Bjørseth

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Teamleder Miljø, kvalitet og HMS

E-post:

 

hanne.bjorseth@faveoprosjektledelse.no

 

Om foredragsholderen:

Hanne bjørseth er prosjektleder og teamleder for miljø, HMS og kvalitet i Faveo Oslo. Hun har jobbet med rådgiving innen miljøledelse siden 1999, har utviklet kurs, veiledningsmateriell og bøker innen fagfeltet, arrangert kurs, seminar og konferanser.

Hanne har vært miljørådgiver for Øyafestivalen i en årrekke og skrevet Miljøhåndbok for festivaler og utearrangement. Og det er Øyafestivalen som blir et gjennomgående case i foredraget “ Miljøambisjoner i prosjekt – hvordan kan det realiseres”.

Miljøambisjoner i prosjekt - hvordan kan det realiseres?

Om foredraget:

HVA SKAL MAN GJØRE OG HVOR SKAL MAN STARTE? SUKSESSKRITERIER FOR Å LYKKES MED MILJØAMBISJONER I PROSJEKT