Erling S. Andersen

Erling S. Andersen

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Professor Handelshøyskolen BI

E-post:

Mobil:

LinkedIn:

 Hjemmeside:

erling.s.andersen@bi.no

4641 0702

LinkedIn-länk

Faglig hjemmeside

Om foredragsholderen:

Erling S. Andersen er professor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han er utdannet SOSIALøkonom fra Universitetet i Oslo. Før han kom til BI, var han førsteamanuensis i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, rektor ved NKI Datahøgskolen og professor i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært gjesteprofessor ved Universitetet i Tokyo, Japan og ved Nanyang Technological University i Singapore. Han er æresprofessor ved Syddansk Universitet. Han leder BIs Master-utdanninger i Kina og Vietnam. Han har skrevet flere bøker og artikler om informasjonsteknologi, systemutvikling, prosjektledelse og ledelse generelt. Boken ”Goal Directed Project Management” er gitt ut på ni språk. Hans seneste bok ”Rethinking Project Management – An Organisational Perspective” er gitt ut på det engelske forlaget Prentice Hall. Han er assisterende senterleder ved Norsk senter for prosjektledelse (NSP).

Etiske dilemmaer i prosjektarbeid
- styring og tillit

Om foredraget:

Hvilke etiske dilemmaer møter man i prosjektarbeidet? Og hvordan takler man dem? Blir måten man løser utfordringene på påvirket av hvordan prosjektene blir styrt og tilliten mellom prosjektaktørene? Et internasjonalt forskningsprosjekt ("Governance, Trust and Ethics"), der også NSP bidrar med finansiering, studerer disse problemstillingene. De første resultatene fra prosjektet foreligger.