Michel Esnault

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Seniorkonsulent, Human Factors AS

E-post:

Telefon:

office@human-factors.no

+4722423030

Om foredragsholderen:

Michel Esnault begynte som seniorkonsulent i Human Factors, våren 2005. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole og har siden 1988 arbeidet som rådgiver innen prosjektledelse og utvikling prosjektkompetanse i ulike virksomheter i Norden. Han har etablert 2 konsulentfirmaer innen dette området og har i 14 år arbeidet som studierektor II i prosjektledelse på Handelshøyskolen BI. Her underviser han både på bachelor- og masternivå. Michel er styremedlem i Norsk Forening for Prosjektledelse og tidligere redaktør av bladet "Prosjektledelse".

Michel Esnault er en meget dyktig foreleser og pedagog. Han har gjennomført interne opplæringsprogrammer innen de fleste bransjer i Norge og Sverige. Han kjenner således utfordringene i legemiddel-, næringsmiddel-, elektronikk- og oljeindustrien. Han har også god erfaring fra bank og forsikring. De siste årene har han jobbet mye med å utvikle prosjektledere i NRK. I 2000 tilpasset han boken ”Project Leadership” til det norske marked for Gyldendal Akademiske. I 2006 ga han ut sin egen bok, "Prosjekt-oppstart" på samme forlag.

Michel Esnault er opptatt av de prosjektutfordringer vi har mest av i Norden, dvs prosjektarbeid i matriseorganisasjoner, med mange parallelle prosjekter og begrensede personressurser. Han legger vekt på enkle og gjennomtenkte modeller som gjør at prosjektledere og prosjektgrupper raskt får en felles forståelse. Gjennom konkrete eksempler og modeller for gjennomføring skaper han lett entusiasme og motivasjon for prosjekt som moderne arbeidsform.

Konflikthåndtering i prosjekt

Om foredraget:

Prosjektarbeid består normalt av en struktur- og en kulturdel. Kan alt dette standardiseres i prosjektmodeller? Datahjelpemidler, systemer og strukturer må vi ha, men løser det menneskelige utfordringer og problemer?

Systemer kan ofte standardiseres over hele verden, kultur har ofte lokale varianter.

I slike arbeidsmiljø vil gnisninger oppstå og ofte fører dette til konfliketer. Hvordan kan konflikter oppstå og hvordan bør prosjektleder håndtere disse på individ og gruppenivå. Er det riktig at konflikter er positivt?

Hvordan kan virksomheten håndtere dette på organisasjonsnivå og hvordan kan vi lære av våre konflikter, tørre å ta det opp og snakke om det som er vanskelig.