Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=30

Go to Prosjekt Norge

Close

NSPs styre og organisering

Det øverste styrende organet for Norsk senter for prosjektledelse er et styre med en styreleder. Hilde Nordskogen (Statsbygg) er leder for NSPs styre.

NSPs styre

NSPs organisering

 
  • en representant fra hver partner
  • en representant fra hvert påbegynte femte medlem
  • tre representanter fra NTNU
  • en representant fra BI
  • en representant fra SINTEF Teknologi og samfunn
NSP Organisasjonskart

NSPs virtuelle organisasjon

Organiseringen av NSP i de tre virksomhetsområdene bygger på konseptet en "virtuell organisasjon", der senterets ledelse benytter seg av ressurser i nettverket for å planlegge og gjennomføre prosjekter innen forskning, utdanning og nettverksvirksomhet.

Denne "virtuelle" organisasjonen er selve hjørnesteinen i NSP, ettersom senteret er avhengig av ressurser i nettverket for å gjennomføre sine aktiviteter. Dette betyr at organisasjonen har behov for et moderne IKT -system basert på internett grensesnitt for effektivt å håndtere kommunikasjon og informasjonsflyt i forbindelse med gjennomføring og oppfølging av virksomhetsområdenes prosjekter.

NSPs finansiering

NSP vil i all hovedsak basere sin finansielle inntektsside på årlige medlemsavgifter. Ekstern finansiering gjennom f.eks. EUs rammeprogram er også aktuelt. I tillegg vil NSP søke å gjennomføre prosjekter med delfinansiering fra Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, samt prosjekter som er direkte finansiert av tilknyttede organisasjoner.

Kostnadene vil i første rekke fordele seg på forskning, et doktorgradsprogram, administrasjon og kompetansespredning (eksterne spredningsaktiviteter og kompetanseoppbygging), i tillegg til utgifter i forbindelse med utvikling av nye produkter til utdanningsvirksomheten.