Bjørn Z. Eklund

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Managing Director, Human Factors AS

E-post:

Telefon:

LinkedIn:

Twitter:

office@human-factors.no

+4722423030

Bjørn Z. Ekelund

@bjornzekelund

Om foredragsholderen:

Bjørn Z. Ekelund er adm. dir. i Human Factors og en av de mest erfarne organisasjons-konsulenter i Norge. Han har siden 1985 ledet ulike konsulentmiljø innen sitt fagområde og har levert over 600 oppdrag for ca 150 kunder i inn- og utland, herunder foredrag, organisasjons- og teamutviklings-prosesser, konflikthåndteringer og organisasjonsanalyser osv.

Han deltar i nasjonale og internasjonale faglige organisasjoner, publiserer ofte i vitenskapelige tidsskrifter og har presentert eget arbeide på konferanser i inn- og utland . Han har parallelt med konsulentvirksomheten hatt ulike universitets- og høyskoleengasjement og sørger alltid for å være svært godt oppdatert på sitt fagområde. Bjørn har i et par perioder vært leder av NOS (Norsk Organisasjons-psykologisk Selskap).

Han ble tildelt prisen "Årets Konsulent 2008" av Konsulentguiden og IMC-Norway.

Bjørn er en kunnskapsrik og inspirerende foredragsholder som generøst deler sin kompetanse med små og store forsamlinger. Hans ledige og lite prestisjefylte stil skaper raskt en god og tillitsvekkende atmosfære. Han er også en populær samtalepartner for ledere i endringsprosesser.

Konflikthåndtering i prosjekt

Om foredraget:

Prosjektarbeid består normalt av en struktur- og en kulturdel. Kan alt dette standardiseres i prosjektmodeller? Datahjelpemidler, systemer og strukturer må vi ha, men løser det menneskelige utfordringer og problemer?

Systemer kan ofte standardiseres over hele verden, kultur har ofte lokale varianter.

I slike arbeidsmiljø vil gnisninger oppstå og ofte fører dette til konfliketer. Hvordan kan konflikter oppstå og hvordan bør prosjektleder håndtere disse på individ og gruppenivå. Er det riktig at konflikter er positivt?

Hvordan kan virksomheten håndtere dette på organisasjonsnivå og hvordan kan vi lære av våre konflikter, tørre å ta det opp og snakke om det som er vanskelig.