Mattias Hällström

 Mattias Hällström

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Grundare, Manager of R & D, Projectplace International AB

E-post:

Mobil:

LinkedIn:

mattias@projectplace.com

+46 708174998

Mattias Hällström

Om foredragsholderen:

Innan Mattias grundade Projectplace, så arbetade han som ledare för et forskarteam inom området informationsteknologi och arbetsorganisation. Mattias har ett brinnande interesse för hur människan fungerar socialt och de faktorer som är avgörande för att professionella

Social Project Management

– det nya sättet att samarbeta     

Om foredraget:

Ny kunskap om människan har ändrat synen på ledarskap och samarbete:

• Varför blir projektet ett allt vanligare sätt att organisera arbete och vad är egentligen ett projekt?

• Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med professionella projekt?

• Hur kommer det sig att sociala medier som t ex Facebook har vuxit så snabbt?

• Kan lärdomar från sociala medier hjälpa oss att arbeta mer effektivt?