Rolf Lunheim

Rolf Lunheim

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Dr.philos, entreprenør og selvstendig næringsdrivende Kunnskapsfabrikken

E-post:

Mobil:

LinkedIn:

rolf.lunheim@gmail.com

+47 907 33 626

http://www.linkedin.com/in/rolflunheim

Om foredragsholderen:

Rolf Lunheim (født 7. februar 1960) er en tidligere norsk professor i sosialantropologi ved sosialantropologisk institutt, NTNU og arbeidet frem til 2005 i Norsk Hydro, bl. a. som konsernantropolog i Hydro Aluminium og direktør for samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility). Han er sivilingeniør i datateknologi fra NTH og ble dr. philos. på avhandlingen «Desert People-Caste and Community, a Rajasthani Village» i 1993 ved NTNU, hvor Jan Petter Blom og Ulf Hannerz var opponenter til avhandlingen. Lunheim ble deretter professor II ved institutt for industriell økonomi, NTNU, og var ansvarlig for undervisning i kulturforståelse til kommende sivilingeniører. Lunheims undervisning og forskning retter seg nå mot problemstillinger knyttet til etikk og samfunnsansvar i næringslivet.

(Kilde: Wikipedia)

Kulturforståelse i prosjektledelse

Om foredraget:

Rolf Lunheim er sivilingeniør og dr. philos. i sosialantropologi og er forfatter av boken "Kulturforståelse for næringslivet" (Culture in Business). Han har omfattende erfaring fra internasjonalt næringsliv, bl.a som tidligere konsernantropolog og direktør for samfunnsansvar i Norsk Hydro. Lunheim  har gjennom de siste tiår vært tilknyttet NTNU i ulike akademiske posisjoner og arbeider nå som konsulent innenfor internasjonal kulturforståelse og nærlingslivsetikk. Lunheim vil dele av sine erfaringer om hva som må til for å lykkes i prosjekter når det gjelder kulturforståelse.