Hans Solli Sæther

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI

E-post:

Mobil:

hans.solli-sather@bi.no

+47 90944815

Om foredragsholderen:

Hans Solli-Sæther er dr.oecon. fra Handelshøyskolen BI og cand. scient. fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring bl.a. som IT-direktør i Posten Norge. Han har publisert i en rekke internasjonale tidskrifter og har skrevet flere bøker. Solli-Sæther er for tiden førsteamanuensis i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI.

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter

Om foredraget:

En studie av offshore skipsbyggingsprosjekter viser at erfarne seilende offiserer har en viktige rolle i kunnskapsoverføring mellom rederi, verft og prosjekt. Studien identifiserer fem faser av skipsbygging som visjon, spesifikasjon, forhandling, konstruksjon og godkjenning. Studien bidrar til økt forståelse for skipsbygging og til å informere prosjektledere om mekanismer for kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter.