Jan A. Bakken

 Jan A. Bakken

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Adm Direktør Metier Holding

E-post:

Mobil:

jan.bakken@metier.no

+47 91835153

Om foredragsholderen:

Jan A. Bakken, administrerende direktør i Metier Holding. 25 års erfaring innen prosjektledlse og styring. Erfaring fra de fleste typer prosjekter. Har representert oppdragsgivere, leverandører og konsulent siden. Har i de siste 2 årene jobbet mye med å utvikle løsninger og prosess og metodestøtte.

EFFEKTIV prosjektportal for prosjekter – all informasjon tilgengelig ett sted!

Om foredraget:

For å oppnå høy effektivitet for alle prosjekter ønsker virksomheten å innføre standarder for prosjektmetodikk. Samtidig er prosjektets behov, på en enkel måte, å kunne tilgjengeliggjøre all nødvendig informasjon for alle interessenter, prosjektdeltakere skal bruke minst mulig tid på å finne og oppdater nødvendig prosjekt- og styrings informasjon. Prosjektportalen må være integrert med underliggende styringsverktøy - se hvordan dette kan GJØRES PÅ EN EFFEKTIV MÅTE.