Regine Hauge Omtveit

Kjell Lundemo og Regine Hauge Omtveit 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Senior Prosjektleder, Telenor Norge AS

E-post:

Mobil:

LinkedIn:

Regine.omtveit@telenor.com

+47 99168265

Regine Hauge Omtveit

Om foredragsholderen:

Regine Omtveit har bred praktisk prosjekterfaring fra ulike prosjektroller både nasjonalt og internasjonalt - 12 år fra telekom og 12 år fra offshore bransjen. Interessen for prosesser, medtodeverk og agilitet i prosjekter ble for alvor vekket og brukt i telenor de 10 siste årene. Regine brenner for å gjøre teori om til praksis og jobber fortiden som fasilitator / business analyst i prosjekters tidligefaser

Hva er LEAN i Telenors tidlige prosjektfaser

Om foredraget:

Hva trengte vi -> Hva var utfordringen

Hva tenkte vi -> Hvilke LEAN-prinsipper la vi til grunn, hvilke forutsetninger satte vi og hvilken prosess og roller tok vi frem

Hva gjorde vi -> Hvordan gikk vi fra foiler til praksis

Hva går bra -> Hva er vi stolte av og kan anbefale andre

Og hva skulle vi ønske vi hadde gjort annerledes -> hvilke råd vil vi og andre som skal gjøre noe tilsvarende