Jens Nørve

Bilde av Jens Nørve

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2010

Avd. Dir. i avdeling for IKT-styring og samordning, Difi

E-post:

Telefon:

jens.norve@difi.no

22 45 11 66

Om foredragsholderen:

Jens Nørve begynte i regjeringskvartalet på 90-tallet, hvor han arbeidet i forskjellige departementer, alt ettersom hvor ikt-ansvaret lå, over en periode på 7-8 år.

Etter dette arbeidet jens ca. 7 år i telenor, med ansvar for ikt-strategiutvikling i konsernet. Etter dette jobbet han med strategi og forretningsutvikling i et software-selskap (software innovation).

Jens har fra starten av vært med i etableringen og utviklingen av difi, og de siste fire årene har han hatt fokus på fornying og effektivisering ved bruk av ikt i avdeling for ikt-styring og samordning. Her har han blant annet ansvaret for prosjektveiviseren.no (link)

Direktoratet for forvaltning og ikt ble etablert i 2008, og har et sentralt ansvar for kompetanseutvikling i staten, og for å veilede offentlig sektor på en måte som legger til rette for en mer effektiv, gjennomsiktig og åpen forvaltning. Her arbeider han ut ifra visjonen "utvikling gjennom samarbeid". Et eksempel på dette er hans bidrag med gjennomføring av "e-forvaltningskonferansen" den 30.-31. Mai 2012, og "nokios-konferansen" 30. Oktober - 1. November 2012.

Prosjekt, program og porteføljestyring i offentlig sektor - og veien videre

Om foredraget:

Regjeringens ambisjon er at bruken av ikt i offentlig sektor skal bidra til å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling.

Vellykket planlegging og gjennomføring av ikt-prosjekter med økt fokus på gevinstrealisering er en viktig forutsetning for å oppnå dette.

Foredraget fokuserer på hva som i dag gjøres innenfor prosjekt, program og porteføljestyring i offentlig sektor, og hvilke planer man har for fremtiden.