Herman Valen

Herman Valen 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Partner, Simonsen Advokatfirma DA

E-post:

Mobil:

LinkedIn:

hv@simonsenlaw.no

91572244

Herman Valen

Om foredragsholderen:

Herman Valen er en av landets fremste advokater på IT-kontrakter, og utgjør en del av Norges ledende erfarings- og kompetansemiljø innen IT-rett hos Simonsen. Han har betydelig erfaring innen fagområdet, og har arbeidet med flere av de største IT-prosjektene i Norge hvor han har sittet sentralt i prosjektet i forbindelse med utarbeidelse av prekvalifiseringsgrunnlag, konkurransegrunnlag, evaluering, forhandlinger, klagebehandling og oppfølging av kontrakter. Valen har holdt en rekke foredrag og skrevet en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt om IT-kontrakter, offentlige anskaffelser og prosjektledelse.

Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekter

Om foredraget:

I mange tilfeller kan man få inntrykk av at kontrakten legges i skuffa etter signering og tas frem dersom det oppstår konflikt. I realiteten er kontrakten et godt styringsverktøy for gjennomføring av prosjektet. Mange konflikter ville ha vært unngått dersom man i større grad hadde benyttet styringsverktøyen aktivt i hele prosjektfasen.