Jan Arild Lyngstad

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Direktør i Telenor

E-post:

Telefon:

JAN-ARILD.LYNGSTAD@TELENOR.COM

+47 905 66 427

Om foredragsholderen:

J.A.Lyngstad er direktør i telenor med 10 års erfaring i foretnings- og teknologi-utviling i Telenor.  Jan Arild har i de siste 4 år bygget opp en sentralisert porteføljestyringsenhet som har lykkes på vesentlige områder med prioritering og styring av en stor prosjektportefølje. 

Hvordan velge de riktige prosjektene ?  - Porteføljestyring i telenor

Om foredraget:

Fra strategi til leverte prosjekt - ikke en helt rett veg. De fleste bedrifter har ønske om å gjøre mer enn de har kapasitet til - hvordan velge de rette prosjekter. Intern kapasitet og begrenset investeringsrammer gjør at en må velge - Telenor forteller om hvordan man har innrettet sin porteføljestyring for å velge de riktige prosjektene - hva har man fått til og hva er utfordringene?