Erik Østby-Deglum

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Vitenskapelig assistent prosjekteringsledelse/Siv.ing.

Veidekke

E-post:

Telefon:

edeg@veidekke.no

+47 41163481

 

Om foredragsholderen:

Jeg er utdannet sivilingeniør ved ntnu (2006) og har siden jobbet hos Veidekke entreprenør. Den første tiden i Veidekke tilbrakte jeg i prosjekter (bolig og kjøpesenter). Deretter hadde jeg et engasjement i forretningsutvikling med ytre miljø som arbeidsfelt, før jeg høsten 2010 påbegynte en stilling som vitenskapelig assistent innen fagområdet prosjekteringsledelse ved NTNU. Dette engasjementet har jeg ut 2011.

Det faglige fokuset er primært en forståelse av prosjekteringsledelse som akademisk fag. lC og VDC er essensielle ingrediener i moderne prosjekteringsledelse.

Lean og virtual design & construction i veidekke

Om foredraget:

Lean construction (lc) har fått fotfeste i norsk byggebransje først og fremst gjennom planleggingsteknikker for produksjon. Virtual design and construction tilfører nye metoder og verktøy for bedre prosjektering og håndtering av grensesnittet prosjektering/produksjon. Veidekke tror lc og vdc er komplementære tilnærminger til forbedrete prosesser i byggeprosjekter. Vi mener også at lc alene er for lite utprøvet i norsk byggebransje da lc består av mye mer enn bare planleggingsverktøy.