Johan Arnt Vatnan

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Konserndirektør

www.skanska.no

E-post:

Telefon:

johanarnt.vatnan@skanska.no

+47 922 51 113

 Om foredragsholderen:

 Johan Arnt Vatnan er administrerende direktør i Skanska. Han har tidligere jobbet som adm.dir. i Helsebygg Midt-Norge.

 

Prosjektledelse med Kompetanse og Samhandling i Skanskaperspektiv