Harald V. Nikolaisen

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Utbyggingsdirektør Jernbaneverket

E-post:

:Mobil:

hkn@jbv.no

+47 91370521

Om foredragsholderen:

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen er 45 år, utdannet sivilingeniør maskin fra NTNU og har mastergrad fra Bedriftsøkonomisk Institutt med modulene prosjektledelse og virksomhetsledelse. Han har erfaring fra Statoil, Dovre International, Norsk Hydro og fra Jernbaneverket.

Før Nikolaisen ble ansatt som utbyggingsdirektør i Jernbaneverket i juli 2010 var Nikolaisen Head of Project Control Department i Norsk Hydro. Fra oktober 2009 til mars 2010 ledet Nikolaisen et prosjekt ved Hydro's Aluminiumsverk I Kurri Kurri i Australia.

Nikolaisen har bred erfaring fra jernbanen og Jernbaneverket. Han kom til Banedivisjonen i NSB i 1995 som investeringscontroller. Deretter var han økonomi- og prosjektstyringssjef i Utbygging før han var utbyggingssjef for GSM-R, sjef for prosjekttjenester, og sjef for utbyggingsområdet Stor-Oslo. (Utbyggingen av Lysaker stasjon, nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika og Alnabru godsterminal).

Utbygging av fremtidens jernbane

Om foredraget:

De siste år er satsingen på jernbanen i Norge økt betydelig. På midten av 2000-tallet lå de årlige investeringene på en til halvannen milliarder kroner, mens investeringsbudsjettet for inneværende år er på 4,2 milliarder kroner. Store planer er under utvikling. Snart skal Jernbaneverket legge fram en plan for en mer helhetlig utbygging av InterCity-nettet, og i februar neste år legges den store høyhastighetsutredningen frem. Det er også lagt offensive planer for å øke godstransportene med tog.

Nå budsjetteres de store utbyggingene over statsbudsjettet år for år. Dersom budsjettet for et prosjekt er sikret når beslutning om oppstart tas, vil det på en helt annen måte enn i dag være mulig å velge den mest hensiktsmessige organisering med tilhørende kontraktsstrategier og gjennomføringsmodeller for hvert enkelt prosjekt.

Kontraktsstrategiene må sikre at tilgang på kompetanse og kapasitet sikres gjennom nasjonale og internasjonale leverandørmarkeder. I fremtiden kan det utvikles større entrepriser og ulike samarbeidskontrakter, der bransjens kompetanse kan komme inn i prosjektene på et tidligere tidspunkt for sammen å utvikle de gode og effektive utbyggingsløsningene.