Knut Ragnar Heimdal

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Prosjektleder

E-post:

Telefon:

knut.heimdal@faveoprosjektledelse.no

+47 414 77 441

 

Om foredragsholderen:

Samhandling til suksess

Samhandling til suksess

Om foredraget:

Erfaringer fra og videre tanker om samhandling mellom byggrerre, rådgivere og entreprenører fra bygging av det nye Universitetssykehuset  St.Olavs's Hospital i Trondheim. Hvor samhandling satt i system sammen med Lean, BIM og andre samhandlings metoder dannet grunnlaget for et godt gjennomført og levert sykehusprosjket.

 

Hva kreves av partene i en samhndlings leveranse,  hvilke formelle, strukturelle og personlige utfordringer møtes når tradisjonellt ulike interesser skal jobbe mot felles mål.

 

Hvordan kan prosjekter organiseres og struktures i fremtiden for optimal effekt av moderne metoder i samhandling.