Johan Grieg Alberts

 

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Senior Manager, Metier AS

E-post:

Mobil:

johan.grieg.alberts@metier.no

+4790036127

Om foredragsholderen:

Johan Grieg Alberts er ansvarig for Metier Management Academy og arbeider med prosjekt intensive virksomheter nasjonalt og internasjonalt, så som Telenor, Skanska, EDB Ergo Group, FMC og Kongsberg maritime.

"Oppnå det du vil gjennom klok kommunikasjon"

Om foredraget:

Prosjektledere er "adminstrende direktører" for temporære organisasjoner og har ikke den maktbasen som linjeledere har. Derfor stilles det meget høye krav til effektiv kommunikasjon for å skape den tilliten som er nødvendig. Vi vet noe om hva som er klokt å gjøre. Lær noen enkle verktøy.