Siri Hatlen

Siri Hatlen

FOREDRAGSHOLDER PROSJEKT 2011

Sivilingeniør, selvstendig næringsdrivende, tidligere adm.dir. ved Oslo universitetssykehus

E-post:

LinkedIn:

Twitter:

  

Siri Hatlen

 

Om foredragsholderen:

Siri Beate Hatlen (født 5. mai 1957) er en norsk sivilingeniør, utdannet ved Norges Tekniske Høyskole frem til 1980. Hun hadde ulike lederstillinger i Statoil fra 1984 til 1996, og jobbet etter det som konsulent og styremedlem ved en rekke virksomheter, særlig i offentlig sektor. Hun var styreleder i det statlige helseforetaket Helse Øst, og var ønsket som styreleder i Helse Sør-Øst, men takket nei da helseminister Sylvia Brustad ansatte toppsjefen på egen hånd.

Fra 2007 til 2009 var hun konserndirektør i Statkraft, og 6. mars 2009 ble hun ansatt som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Hun sa fra seg denne stillingen 6. juni 2011, da hun ikke fant det forsvarlig å legge frem en økonomisk langtidsplan i tråd med eier, Helse Sør-Øst, sine ønsker.

Hatlen er i tillegg styreleder for Vinmonopolet og Samlaget, samt styremedlem i Norsk Bremuseum, NTNU, Kongsberggruppen og ScanArc. Hun har tidligere vært styreleder i det statlige Selskapet for industrivekst, Undervisningsbygg og Statens lånekasse for utdanning. Hatlen har også vært styremedlem i Oslo Lufthavn AS.

(Kilde:Wikipedia)

Åpningsforedrag:

Fra offshore utbyggingsprosjekt til flerårige omstillingsprosjekt i offentlig sektor.

Erfaringer og noen refleksjoner om hva som skal til for å lykkes med prosjekt!

Om foredraget:

Siri Hatlen vil dele av sine erfaringer og tanker omkring hva som skal til for å lykkes med prosjekter, både fra prosjektets og prosjekteiers perspektiv.