Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=273

Go to Prosjekt Norge

Close

 

P038 - Prosjekteringsprosessen i byggeprosjekter (PROBY)

 

Prosjektleder:

Alexander Olsen, Metier
Ole Jermstad, SINTEF

Prosjektmedarbeidere:

 

Deltagende organisasjoner:

NSP

Statsbygg
RIF 

 

Prosjektperiode:

Høsten 2010 - Ultimo 2012

Målsetninger/formål:

Effektmål:

Bidra til bedre prosjekteringsprosesser i byggprosjekter, som gir bedre sluttresultat, med mindre kvalitetsavvik og mindre konflikter underveis i prosjektgjennomføringen.

 

I tillegg ønsker prosjektet å utløse forbedringspotensialer host Statsbygg og RIFs medlemmer med resultat bedre prosjektgjennomføring og bedre bygg

Leveranser:

Temadag september 2011

Frokostseminar 11. mai 2011

Prosjekteringsportalen

Webside:

Ikke tilgjengelig

Kontakt:

Ole Jermstad, SINTEF (ole.jermstad@sintef.no, +4791781649 )