Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=272

Go to Prosjekt Norge

Close

NSPpuls

Her finner du en oversikt over arrangement som gjennomføres i regi av Norsk senter for prosjektledelse. Årlig arrangerer vi en rekke temadager, workshops, seminarer og andre arrangement for å samle nettverket til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring.