Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=27

Go to Prosjekt Norge

Close

Utdanning

Senteret har satt seg følgende resultatmål for utdanningsvirksomheten:

  • Resultater fra forskningen skal i størst mulig grad innpasses i grunnutdanning og etter- og videreutdanning ved NTNU og BI.
  • Bidra til en best mulig kvalitet og tilstrekkelig bredde på NTNUs og BIs utdanning innen prosjektledelse
  • Bidra til at NTNU og BI utvikler et etter- og videreutdanningstilbud innen prosjektledelse for et internasjonalt marked.
  • Gjennom NSPs nettverk bidra til NTNUs og BIs etter- og videreutdanningsvirksomhet ved å stille personer til disposisjon for undervisning.
  • Legge forholdene til rette for minst 10 studenter pr. år som ønsker å gjennomføre prosjekt- og hovedoppgaver for norsk næringsliv og forvaltning eller hos utenlandske alliansepartnere

Ønsker du å oppdatere dine kunnskaper om prosjektledelse finner du flere muligheter ved NTNU og Handelshøyskolen BI. 

For studenter - Her finner du presentasjon av Norsk senter for prosjektledelse (pdf 390kB)