Frister og betingelser

Her er en samlet oversikt over ulike frister og betingelser som gjelder for Prosjekt 2011.

Påmeldingsfrist - UTVIDET

Vi har utvidet påmeldingsfristen, slik at du fortsatt kan melde deg på. Vi har passert 250 deltagere, og du bør være tidlig ute for å sikre deg plass. 

Påmelding

Påmelding skjer via konferansens hjemmeside. Du kan velge å betale med kredittkort eller å få faktura. Bekreftelse på påmelding vil bli sendt ut fra vårt sekretariat, NTNU Videre. Påmelding er bindende.

Avbestilling

Ved avmelding/forfall innen onsdag 5. oktober refunderes avgiften, fratrukket et gebyr på kr. 500,-. Ingen refusjon ved senere avmelding. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker fra samme firma. Ved uteblivelse refunderes ikke avgiften.

Alle spørsmål vedrørende din påmelding rettes til sekretariatet, fortrinnsvis på e-post:

NTNU VIDERE
E-post: prosjekt2011@videre.ntnu.no
Kontaktperson: Astrid Bye, telefon 73 59 52 54