Ledelse og Kommunikasjon

Den tredje strømmen handler viktigheten av ledelse og kommunikasjon for å lykkes med prosjekt. Vi får innblikk i hvordan kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter foregår. Vi vil også få høre fra Statoils Ellen Erichsen hvordan håndtere multikulturelle utfordringer når vi skal jobbe som hjemme.  En ny trend som har begynt å påvirke prosjektarbeidsformen og jobbhverdagen vår er bruk av sosiale medier som kommunikasjonsmiddel. Vi får høre fra Projectplace om hvordan prosjekter kan benytte seg av denne trenden for å sikre at medarbeiderne jobber effektiv mot et felles mål. Prosjektledere er "adminstrende direktører" for temporære organisasjoner og har ikke den maktbasen som linjeledere har. Derfor stilles det meget høye krav til effektiv kommunikasjon for å skape den tilliten som er nødvendig. Radarparet Esnault og Eklund fra Human Factors vil prate om konflikthåndtering i prosjekter. Denne strømmen belyser klart relevante problemstillinger for alle som jobber i prosjekt.

Program 

Tid Tema Foredragsholder
Plenumsaktiviteter
10.30 - 11.10

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter

En studie av offshore skipsbyggingsprosjekter viser at erfarne seilende offiserer har en viktige rolle i kunnskapsoverføring mellom rederi, verft og prosjekt.

Hans Solli Sæther,
Førsteamanensius
Handelshøyskolen BI

11.15 - 11.55

NYTT FOREDRAG!
Kulturforståelse i prosjektledelse

Rolf Lunheim er sivilingeniør og dr. philos. i sosialantropologi og er forfatter av boken "Kulturforståelse for næringslivet" (Culture in Business). Han har omfattende erfaring fra internasjonalt næringsliv, bl.a som tidligere konsernantropolog og direktør for samfunnsansvar i Norsk Hydro. Lunheim  har gjennom de siste tiår vært tilknyttet NTNU i ulike akademiske posisjoner og arbeider nå som konsulent innenfor internasjonal kulturforståelse og nærlingslivsetikk.

Rolf Lunheim,
Kunnskapsfabrikken

Lunsj og plenumsaktiviteter 
 13.50 - 14.30

Social project management - Den nye måten å samarbeide på!

Ny kunskap om människan har ändrat synen på ledarskap och samarbete:

•           Varför blir projektet ett allt vanligare sätt att organisera arbete och vad är egentligen ett projekt?

•           Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med professionella projekt?

•           Hur kommer det sig att sociala medier som t ex Facebook har vuxit så snabbt?

•           Kan lärdomar från sociala medier hjälpa oss att arbeta mer effektivt?

Mattias Hällström, Projectplace International AB
Kaffe

 

 
 15.00 - 15.40

Konflikthåndtering i prosjekt

Prosjektarbeid består normalt av en sturktur- og en kulturdel. Kan alt dette standardiseres i prosjektmodeller? Datahjelpemidler, systemer og strukturer må vi ha, men løser det menneskelige utfordringer og problemer? Systemer kan ofte standardiseres over hele verden, kultur har ofte lokale varianter. I slike arbeidsmiljø vil gnisninger oppstå og ofte fører dette til konflikter. Hvordan kan konflikter oppstå og hvordan bør prosjektleder håndtere disse på individ- og gruppenivå. Er det riktig at konflikter er positivt? Hvordan kan virksomheten håndtere dette på organisasjonsnivå og hvordan kan vi lære av våre konflikter, tørre ta det opp og snakke om det som er vanskelig? 

Bjørn Z. Eklund,
Managing Director Human Factors AS

Michel Esnault,
Seniorkonsulent Human Factors AS

 15.45 - 16.25

Oppnå det du vil gjennom klok kommunikasjon

gode prosjektledere vet hva de vil oppnå, de har mot til å gjøre det og de vet hvordan de skal mestre det gjennom klok kommunikasjon. VI VET NOE OM HVA SOM ER KLOKT Å GJØRE. LÆR NOEN ENKLE VERKTØY.

 

Johan Grieg Alberts
Senior Manager
Metier AS

Plenumsaktiviteter