Eierstyring, program og porteføljestyring

Den andre strømmen retter blikket mot hva som skal til for å lykkes med styring av program og porteføljer. Intern kapasitet og begrensede investeringsrammer gjør at en må velge de rette prosjektene. Telenor forteller om hvordan man har innrettet sin porteføljestyring for å velge de riktige prosjektene, hva har man fått til, og hva utfordringene er og har vært. Advokat Herman Valen gir oss innblikk i hvordan mange konflikter ville vært unngått dersom man i større grad hadde benyttet kontrakten som styringsverktøy i hele prosjektfasen. Denne strømmen inneholder foredragsholdere som peker på noen viktige suksessfaktorer for prosjekter som er verdifulle for prosjekter på tvers av faggrenser.  

Program 

Tid Tema Foredragsholder
Plenumsaktiviteter
10.30 - 11.10

Hvordan velge de riktige prosjektene? Porteføljestyring i Telenor

Fra strategi til levert prosjekt - ikke en helt rett veg. De fleste bedrifter har ønske om å gjøre mer enn de har kapasitet til. Hvordan velger vi de rette prosjektene? Intern kapasitet og  begrenset investeringsrammer gjør at en må velge - Telenor forteller om hvordan man har innrettet sin porteføljestyring for å velge de RIKTIGE prosjektene - hva har man fått til og hva er utfordringene 

Jan A. Lyngstad,

Direktør,

Telenor

11.15 - 11.55

Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekter 

I mange tilfeller kan man få inntrykk av at kontrakten legges i skuffa etter signering og tas frem dersom det oppstår konflikt. I realiteten er kontrakten et godt styringsverktøy for gjennomføring av prosjektet

Herman Valen,

Partner

Simonsen Advokatfirma DA

Lunsj og plenumsaktiviteter 
 13.50 - 14.30

Prosjekt, program og porteføljestyring

Veien videre?

Jens Nørve, 

DIFI

Kaffe

 

 
 15.00 - 15.40

Hva er Lean i Telenors tidlige prosjektfaser?

Hva trengte vi – hva tenkte vi – hva gjorde vi - hva går bra og hva skulle vi ønske vi hadde gjort annerledes

Regine Hauge Omtveit og Kjell Lundemo

Senior Prosjektledere,

Telenor Norge AS

 15.45 - 16.25

Effektiv prosjektportal - All informasjon tilgjengelig ett sted!

SUKSESS i prosjekt betinger at det er implementert en god prosess, og at prosjektdeltakerne enkelt kan finne og oppdatere den informasjonen de trenger for å kunne jobbe effektivt i prosjektene. Se hvordan dette kan gjøres.

Jan A. Bakken

Adm. Direktør

Metier Holding

Plenumsaktiviteter