Bygg og anlegg

I den første strømmen har vi fokus på hva som skal til for å lykkes med bygg- og anleggsprosjekter. Vi får blant annet høre fra Utbyggingsdirektøren i Jernbaneverket som oss innblikk i hvordan kontraktstrategien må sikre tilgang på kompetanse og kapasitet gjennom nasjonale og internasjonale leverandørmarkeder. Videre vil Kai Haakon Kristensen presentere hvordan prestasjonsmålinger kan benyttes i prosjekteringsprosessen. Strømmen vil vise hvordan bygg og anleggsbransjen ser på det å lykkes med prosjekt, men erfaringene fra disse foredragene er av interesse for andre bransjer også.

Program 

Tid Tema Foredragsholder
Plenumsaktiviteter
10.30 - 11.10 Samarbeid til suksess i byggeprosjekter

Knut Ragnar Heimdal

Faveo Prosjektledelse

11.15 - 11.55

Utbygging av fremtidens jernbane

Jernbanen er utpekt som et politisk satsingsområde. Det skyldes både at det norske jernbanenettet sårt trenger en modernisering, og at utviklingen av store, sentrale regioner krever bedre kollektive transportløsninger som også i et miljøperspektiv er bærekraftige. Skal denne moderniseringen gjennomføres innen en rimelig tidshorisont, er det ikke tvil om at investeringsnivået må øke betydelig i årene fremover. Da må vi vurdere både finansieringsmåter, kontraktsstrategier og organisering av utbyggingene.

Harald V. Nikolaisen,

Utbyggingsdirektør, Jernbaneverket Utbygging

Lunsj og plenumsaktiviteter 
 13.50 - 14.30

Prosjektledelse med kompetanse og samhandling i Skanskaperspektiv.

 Skanska har lagt en vekststrategi. Utnyttelse av kompetanse i samhandling i store prosjekter er avgjørende for å lykkes.

Johan Arnt Vatnan, Konserndirektør Skanska Norge AS 
Kaffe

 

 
 15.00 - 15.40

Lean og Virtual Design & Construction (VDC) i Veidekke

Lean Construction (LC) har fått fotfeste i norsk byggebransje først og fremst gjennom planleggingsteknikker for produksjon. Virtual Design and Construction (VDC) tilfører nye metoder og verktøy for bedre prosjekteringsprosesser og håndtering av grensesnittet prosjektering / produksjon. Veidekke tror LC og VDC er komplementære tilnærminger for å forbedre prosesser i byggebransjen.  Vi mener også at LC alene er for lite utprøvet i norsk byggebransje da LC består av mye mer enn bare planleggingsverktøy.


Erik Østby-Deglum

Vitenskapelig assistent prosjekteringsledelse /Siv.ing.

Veidekke Entreprenør AS

 

 15.45 - 16.25

Prestasjonsmålinger i prosjektering av byggeprosjekt- Ett verktøy for kontroll og styring av prosjekteringsprosessen

Prestasjonsmålinger utviklet for kontroll av prosjekteringsprosessen er utviklet med hensikten å møte to fundamentale krav til det prosjekterte materiale:

1. Å manifestere byggherrens program og behov samt,

2. Produsere et riktig og byggbart  underlag for produksjon av bygget til rett tid

Kai Haakon Kristensen,

PhD-kandidat

Skanska Norge AS

Plenumsaktiviteter