Plenumsforedrag 20. oktober 2011

Årets prosjektkonferanse kan by på tre plenumsforedrag. Disse er tre personer som hver for seg belyser viktige sider ved det å lykkes med prosjekt. Åpningsforedraget blir holdt av Siri Hatlen.  Hun er vant til at det stormer rundt henne og har mange ryddejobber på CV-en. Vi har invitert professor George Jeargeas fra University of Calgary til å presentere noen tanker fra hans nyeste bok "The Myth of Predictability". Dette vil garantert bidra til at du ser prosjektene dine i et annet perspektiv. I avslutningsforedraget skal vi se at prosjektlederen iblant opplever å ha gjort alt etter læreboka, men likevel kommer prosjektet ut i uføre. Arild Haugen fra Telenor går i dette foredraget inn på hva er de viktige aspektene av prosjektledelse som man kan komme i skade for å glemme og hva gjør man når ”det går dritt”.

Ordstyrer: Oscar Simonsen

Program for plenumsforedrag

Tid Tema Foredragsholder
                                             Registrering og kaffe
08.45 - 09.00 Velkommen til Prosjekt 2011

Oscar Simonsen

Prosjektleder Prosjekt2011,

Capgemini

09.00 - 09.45

Åpningsforedrag
Fra offshore utbyggingsprosjekt til flerårige omstillingsprosjekt i offentlig sektor. Erfaringer og noen refleksjoner om hva som skal til for å lykkes med prosjekt! 

Siri Hatlen
                                            Parallelle sesjoner og lunsj
13.00 - 13.45

The Myth of Predicability
Risk navigation strategies for major capital projects

As projects have steadily become larger, more complex, and of longer duration, the challenge presented to executive decision-makers has never been greater. The long history of staggering cost overruns and delays in completion offers little assurance that the cost estimates and schedules presented by project sponsors and engineers can be relied upon. Nor can the executive take comfort in the extensive body of knowledge describing project management and project risk management best practices – clearly these have been demonstrated time and again to be insufficient to meet the requirements of large projects. That idea that large engineering and construction projects can be made to be predictable may well seem to be a myth. But there is a way to improve both the process of capital project investment decision-making, the management of project execution, and the understanding and mitigation of risks. Fresh thinking is required and some long-held ideas of best practice challenged. This opens the door to the approach we call Risk Navigation – a way of thinking and managing that allows predictability to be managed and business goals to be achieved. This presentation will breifly address key elements including extending project risk to include strategic and contextual risks, navigating “The Bermuda Project Risk Triangle”, Governance, Shift in mindset, PEO, Near-term thinking and Team and alignment.

Prof. George Jergeas, University of Calgary

                                             Parallelle sesjoner
16.35 - 17.20

Hva når alt går dritt?

Iblant opplever prosjektlederen at det skjærer seg selv om han har gjort alt etter boka. Hvorfor gikk det likevel galt?

Arild Haugen,

Strategisk Prosjektleder,

Telenor

                                             Avlutning og konferansemiddag