Om programmet

Har du og din organisasjon tenkt gjennom hva fremtiden bringer av nye utfordringer og muligheter når det gjelder gjennomføring av prosjekter?

Opp gjennom årene har vi sett fremvekst av begreper som "prosjektporteføljer", "prosjektkontor" og "managing business by projects", og vi ser at mange organisasjoner forsøker å være med og være i forkant av denne utviklingen. Årets prosjektkonferanse Prosjekt 2010 vil forsøke å se nærmere på hva som kommer i fremtiden, og vi gjør dette ved å se nærmere på de nyeste trendene og de nyeste erfaringene innen prosjektfaget.

Les programmet, nederst på siden.

Forståelse for fremtiden har som kjent sitt grunnlag i god kunnskap om hva som har skjedd i historien. Prosjekt 2010 er den største prosjektlederkonferansen i Norge, og i år prøver vi å rette søkelyset mot utfordringer og muligheter i tiden som kommer. Til vår hjelp har vi fått med oss en rekke erfarne og kunnskapsrike foredragsholdere, og de vil utfordre deg til å bruke dine erfaringer og kompetanse til å ta en titt i spåkulen og se hva fremtiden bringer for prosjektfaget.

I år som i tidligere år er målsetningen med årets prosjektkonferanse å ta de siste trendene innen prosjektfaget på pulsen og bidra til å bygge et sterkt og felles fagmiljø innen prosjektledelse. Vi ser frem mot en dag med spennende foredrag, interessante diskusjoner og gode muligheter for relasjonsbygging og sosialt samvær. Du tar del i et norsk og internasjonalt fagmiljø, der målet er å bidra med økt kunnskap om prosjekter og prosjektledelse, for på den måten å øke verdien av prosjektledelse for deg og din organisasjon – nå og fremover.

Som tidligere år, gir deltagelse i Prosjekt 2010 deg som er PMP-sertifisert 6 PDU'er.
(Les mer om hvordan du registrerer PDU'ene.)

Åpningsforedrag

Vi er veldig stolte å kunne presentere Anne Grethe Solberg som vår innleder og første plenumsforedragsholder. Anne Grethe Solberg er sosiolog og lederutvikler, og er veldig interessert i muligheter for å gå fra ord til handling og få til større mangfold, engasjere flere kvinner og få til økt lønnsomhet. Det første foredraget i Prosjekt 2010 heter "Innovasjonsledelse i et kjønnsperspektiv. Født sånn eller blitt sånn, hierarki eller nettverk, autoritær eller fasiliterende? " La deg inspirere og ta imot noen tankekors!

Dagen er deretter delt opp i fire strømmer:

  • Metode
  • Fra ledelse til eierskap
  • Prosjekter uten grenser
  • Dynamiske prosjekter

Problemstillingen i de forskjellige strømmene er delvis overlappende, og det er fullt mulig å gå fra strøm til strøm for å få med seg et foredrag du synes er interessant.

Metode

I den første strømmen har vi fokus på metodikk, men på ulike områder innen prosjektledelse. Metoder og teknikker er viktig for å få en prosjektorganisasjon til å fungere. Vi vil adressere tema som: Hvordan får vi overført kunnskap? Hvordan ivaretar vi utvikling i prosjektet? SCRUM er på dagsorden også i år, det samme gjelder risikohåndtering.

Fra ledelse til eierskap

 Den andre strømmen fokuserer på ledelse versus rollen som prosjekteier. Den nyeste forskningen og de siste praktiske erfaringene viser at aktivt prosjekteierskap er viktig for prosjektsuksess, men de viser også at det ikke finnes noen snarvei for å lykkes. Man må jobbe bevisst og målrettet og utvikle alle deler av organisasjonen for å lykkes. Prosjekt 2010 vil presentere ulike elementer som er viktige i dette arbeidet, og på den måten oppmuntre til videre utvikling innen utøvelse av prosjekteierrollen.

Prosjekter uten grenser

 Den tredje strømmen handler om prosjekter hvor arbeidet blir gjort på forskjellige geografiske steder og med deltakere med ulik kulturell bakgrunn. Hvilke spesielle utfordringer skaper dette, og hvor langt er vi kommet i å håndtere disse? Har vi de nødvendige verktøyene? Er det kulturforskjeller og holdninger som er bøygen?

Dynamiske prosjekter

 Den fjerde strømmen tar for seg prosjekter med spesielle utfordringer knyttet til endringer og ustabilitet i rammebetingelsene. Hvordan kan prosjektledelsen møte dette? Har andre gjort erfaringer som kan være nyttige for ditt prosjekt?

 

Avslutningsforedrag

Organisert kriminalitet blir ofte gjennomført som kriminelle prosjekter. Petter Gottschalk er professor ved Handelshøyskolen BI og har forsket på slike prosjekter, og han vil dele sine erfaringer og observasjoner med oss. Petter Gottschalk har forsket på kriminaliteten som politiet skal bekjempe, da særlig organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Årets avslutningsforedrag har tittelen "Kriminelle prosjekter som organisert kriminalitet", og vi kan love at det blir en morsom, lærerik og underholdende avslutning på årets konferanse.

Hvorfor bør du være med?

Vi kan tilby en spennende og lærerik arena der du kan utvikle din horisont, få nye knagger til å henge din kunnskap på og bygge nettverk med andre foredragsholdere og deltakere med mange og gode erfaringer innen prosjektfaget. Noen deltakere vil få med seg ideer til hvordan deres organisasjon kan utvikle seg videre. Andre vil knytte kontakter som kan vise seg å være viktige i fremtiden. Enda flere vil plukke med seg ny kunnskap om prosjektfaget, noe som er viktig for å bygge et sterkt prosjektfaglig miljø i Norge. Og vi kan love at alle vil sitte igjen med mange gode minner og en god motivasjon til å gyve løs på en ny prosjekthverdag etter konferansen.

Velkommen til årets prosjektbegivenhet!

Max Herner Brita Træbakken
prosjektleder           

leder programkomiteen

View more documents from Prosjekt 2010.