Om arrangørene

Norsk senter for prosjektledelse – Landets ledende fagmiljø innen prosjektledelse

Mer enn 30 organisasjoner er med i senteret per dags dato. NTNU, Handelshøyskolen BI og SINTEF er akademiske partnere. Våre partnerbedrifter og bedriftsmedlemmer er sentrale aktører i norsk nærings- og samfunnsliv. Vi samler fagkompetanse på tvers av bransjer og sektorer, er landets ledende fagmiljø innen prosjektledelse og pådriver for faglig og forretningsmessig utvikling ved at vi:

  • Finansierer forskningsprosjekter og doktorstipendiater innen prosjektledelse 
  • Koordinerer innsats mot felles problemområder og utfordringer for medlemmer og akademia 
  • Representerer en mulighet for erfaringsutveksling og felles kompetanseutvikling innen prosjektledelse

NSP markerte sitt 10-årsjubileum i 2009 og tar sikte på å fortsette å styrke samarbeidet med bedrifter og organisasjoner som er partnere eller medlemmer i senteret, ledende organisasjoner og foreninger innenprosjektledelse og prosjektstyring, samt akademiske miljøer nasjonalt og internasjonalt i årene som kommer.

Den Norske Dataforening – Norges viktigste kompetansenettverk!

Den Norske Dataforening er Norges største nettverk for profesjonelle IT-brukere med mer enn 50 spesialiserte faggrupper over hele landet. Faggruppene er etablert av medlemmene. Hvert år arrangerer faggruppene rundt 70 kurs, konferanser, utstillinger og seminarer. Samtidig arrangeres det mer enn 90 medlemsmøter.

  • Norges største faglige nettverk 
  • Seminar og møter med spennende foredragsholdere 
  • Medlemmene bestemmer selv tema for aktivitetene 
  • EUCIP – europeisk anerkjent sertifiseringsstandard

Dataforeningen eier EUCIP Norge AS. EUCIP er en produkt- og leverandørnøytral sertifiseringsstandard som måler breddekompetanse innen fagområdet IT. EUCIP – IT bransjens «fagbrev»