Program for Prosjekt 2010

Temaet for årets prosjektkonferanse er "Prosjektledelse i fremtiden - muligheter og utfordringer". Årets program vil bestå av litt over tjue foredrag fordelt på tre plenumsforedrag og fire parallelle strømmer.

?